Organ Nakli Nedir?

Organ donörü tarafından verilen sağlam organ parçası ya da tamamının, alıcının hasarlı veya çalışmayan organı yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine nakledilmesine ‘Organ Nakli’ (Organ Transplantasyonu) deniyor. Organ donörü (verici) yaşayan kişi veya kadavra olabiliyor; Kadavra Donör: Beyin ölümü gerçekleşmiş ve organları nakile kadar mekanik mekanizmalarla canlı tutulan donör. Canlı Donör: Organ nakli gereken hastanın […]

Organ Bağışının Önemi

Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, sağlıklı iken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanması olarak biliniyor. Hayat kurtarma anlamında, sağlıklı her organ bağışlanabiliyor. 18 yaşını doldurmuş Akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabiliyor. Başta kalp olmak üzere, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, […]

Organ ve Doku Nakline Yasal ve Etik Açıdan Bakış

Günümüzde gerek ülkelerin ulusal yasaları, gerekse uluslararası sözleşmeler organ ve doku naklini destekleyici düzenlemelere sahip. Ancak hemen hemen hepsinde canlıdan organ alınmasıyla ilgili bir takım sınırlamalar mevcut. Dünyada organ nakli ile ilgili ilk ciddi deney ve çalışmaları sürdüren ABD’de organ nakli 1947’den beri yapılıyor. Organ nakli ile ilgili yasa Amerikan Hukuk Enstitüsü tarafından (1968 yılındaki […]