Vücudumuzun sıvı dengesini ayarlayan en önemli organ böbreklerdir. Bundan dolayı böbrek rahatsızlığı yaşanyanların oruç tutmaları ayrıntılı olarak irdelenmelidir. Kronik böbrek rahatsızlığı, böbreklerin süzme fonksiyonunun azalmasına bağlı olarak, vücudun sıvı dengesinin ve endokrin fonksiyonlarının ileri düzeyde bozulması olarak tanımlanır.

Kronik böbrek rahatsızlığı açısından oruç tutmayı değerlendiriken, hastalığın hangi evrede olduğunu bilmek önemli bir ayrıntıdır. Kronik böbrek hastalığının beş farklı evresi vardır. Beşinci evre, böbrek yetmezliği olarak tanımlanan evredir. Bu evrede hastalar çoğunlukla diyaliz tedavisi görürler. Diyaliz tedavisi gören hastalar, haftanın üç günü dörder saat olmak üzere diyaliz alırlar. Bunun yanı sıra hastaların, gün içerisinde kullanmaları gereken ilaçlar olduğu için Ramazan ayında oruç tutmaları sağlık durumları açısından büyük risk taşıyabilir.

Dördüncü evre diyalize girme zorunluluğundan bir önceki evredir. Bu evrede anemiye bağlı olarak halsizlik ve güçsüzlük yaşanabileceğinden bu evredeki hastaların da oruç tutmaları sakıncalıdır. Bu evreyi yaşayan danışanların sıvı tüketimlerine dikkat etmeleri hastalığın ilerleyişi açısından kritik önem taşır.

Birinci ve üçüncü evre arasında olan hastaların vücutlarında ani değişimler daha az yaşanır. Halsizlik ve güçsüzlük gibi semptomların da daha az görülmesinden dolayı, -eğer kişinin başka bir şikayetinden ötürü gün içerisinde ilaç alması gerekmiyorsa- bu kişilerin oruç tutmalarında herhangi bir sakınca yoktur.

Oruç tutmayı tercih eden birinci ve üçüncü evredeki hastaların mutlaka sahura kalkmaları önerilir. İftar ve sahur arasındaki idrar durumuna bağlı olarak su tüketimi ayarlanmalıdır. Bu gibi ayrıntılara dikkat edildiği sürece, orucun böbrekte herhangi bir bozukluğa neden olmadığı araştırılmıştır. Bu durumun aksine yeteri kadar sıvı alınmadan oruç tutulursa hastalığın gidişatı negatif yönlü olabilir.

Tüm tavsiyelerin dışında, oruç tutmak isteyen böbrek hastalarının mutlaka bir hekimle bu konuyu konuşmaları gerekir. Uzun süre yaşanan açlık ve susuzluk böbreklerde birikmiş olan üre ve benzeri atıkların daha fazla birikmesine sebep olabilir.

Kaynaklar:

Kronik Böbrek Hastalığı Ve Ramazan
Uzm. Dr. Ali Bakan
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.