Çocukların öğrenme ve sosyal yetkinlik gelişiminde ebeveynler ve aileler doğrudan ve kalıcı bir etkiye sahip. Yapılan çalışmalara göre öğrenciler velileri dahil olduğunda daha olumlu tutum ve davranışlar gösteriyor. Yeniliklere uyum sağlamakta daha rahat olabiliyorlar. Çocukların sosyal becerilerini gözlemleyerek teşvik etmede ailenin önemine dikkat çekiliyor. Rehberlik stratejilerinin gerçekten etkili olabilmesi için ebeveyn katılımı ve desteği vurgulanıyor. Aile ve kültürel farklılıklara duyarlılık eğitimcilik alanında önemli rol oynuyor. Karşılıklı saygı, işbirliği geliştirerek çocukların eğitimi ile ilgili ortak hedeflere varılabiliyor. Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin, okula ve öğrenmeye karşı olumsuz tutumu çocukta da negatif duygu gelişmesine yol açabiliyor.

Çağdaş anlamda başarı kavramının akademik başarıyla sınıflandırılamayacağı ifade ediliyor. Bu kavramın bilgi ve beceri kadar, ilgiler, kişilik özellikleri ve tutumları da içerdiği görülüyor.

Yapılan çalışmalara göre başarılı öğrencilerin ebeveynlerinin tutumları şu şekilde gözlemleniyor:

  • Özel bir kişilik yapısına sahip olduğuna inanç
  • Kendi kararlarını verebilmeyi sağlama
  • Yetişkin gibi davranmaları şeklinde yönlendirme
  • Kişisel haklarını korumada bilinçlendirme
  • Yeteneklerini geliştirmede teşvik
  • Gücü otorite şeklinde kullanmaktan çok, kontrol şeklindeki otoriteyi oluşturma
  • Sosyal, akıl yürütücü ve yerine göre ödüllendirici olabilme
  • Sınırlamadan kontrol edebilme
  • Okul aktiviteleriyle yakından ilgilenme
  • Doğru diyalog kurabilme ve güven

Kaynaklar: 

www.education.com

http://www.education.com/reference/article/importance-family-involvement/

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir