Unutkanlık ve 7 Çeşit Normal Hafıza Problemi

Sağlıklı insanlar her yaşta hafıza kaybı veya bellek bozulması yaşabiliyor. Bazı bellek kusurları yaşla birlikte daha belirgin hale gelebilir. Aşırı ve kalıcı olmadığı sürece Alzheimer ya da diğer bellek bozucu hastalıkların göstergesi olarak kabul edilmiyor.

7 çeşit normal hafıza problemi;

1. Geçici bellek zayıflığı: Zaman içinde gerçekleri veya olayları unutmada eğilim gösterme. Öğrenilen bilgi kısa süre sonra unutulabiliyor. Bellek işleyişinde kullanılmayan bilgiyi unutma eğilimi gösteriyor.

2. Dalgınlık: Bu tür unutma, dikkat verememekten oluşuyor. Bir tür odaklanma problemi olarak dikkat çekiyor. Ilaç, randevu, eşya unutmak gibi.

3. Hafıza blokları: Hatırlamada geçici yetersizlik olarak ifade ediliyor. Araştırmalar hafıza blokların ilerleyen yaşlarda daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

4. Yanlış atıf: Kısmen hatırlanan konuyla ilgili yer, zaman, kişi gibi detaylarda yapılan yanlışlık. Yaşla birlikte azalan konsantrasyon ve hızlı bilgi işleme yetisiyle daha yaygın görülüyor.

5. Telkiniyet: Erişkin çağda nisbeten stabil bir eğilim olarak ifade ediliyor.

6. Kişisel önyargı: En keskin hafıza bile anılardaki gerçekliği kusursuz bir şekilde yansıtmıyor. Algılar, kişisel önyargılar, deneyimler, inançlar, önceki bilgiler, ruh hali tarafından filtre ediliyor. Dolayısıyla hatırlarken anı, bu etkiler tarafından işleniyor.

7. Sebat bellek: Çoğu insan unutma konusunda endişe yaşayabiliyor. Ancak bazı durumlarda (travmatik olaylar, olumsuz duygular, devam eden korkular) unutmada direnç yaşanabiliyor.

 

Kaynaklar:

www.health.harvard.edu (http://www.health.harvard.edu/healthbeat/forgetfulness-7-types-of-normal-memory-problems)